“Als je geen ernstige trauma’s of vroege wonden hoeft te helen, kun je besluiten dat je, in ieder geval op dit moment, geen andere hulp nodig hebt bij je leven. Maar psychotherapie draait niet noodzakelijkerwijs om het oplossen van problemen of het verlichten van symptomen. Het kan ook gaan om het verwerven van inzicht, wijsheid en het ontwikkelen van een partnerrelatie met je onbewuste.”

(Uit ‘Hoog sensitieve personen’, door Elaine Aron)

Wie ben ik?

Ik ben opgegroeid als derde in de rij van één broer en twee zussen. Als kind was ik ten volle mezelf wanneer ik me kon uitleven in verhaaltjes verzinnen, toneelstukjes maken, gedetailleerd knutselen,… Ik kwam op voor het (kleine) onrecht in mijn leefwereld en had een mening die ik graag verkondigde.

Jaar per jaar verruimde mijn speelveld, en hoe meer nieuwe spelregels, pionnen en opties zich introduceerden, hoe minder ik mezelf in relatie tot de ander en de wereld begreep. In mijn tienerjaren spitste ik me dan ook volop toe op zelfontkenning en onderwaardering, op de hielen gezeten door mijn bodemloze fantasie en ploeterend in zowel eigen als andermans gevoelswereld.

Hoewel ik toen nog de echte waarde van mijn gedachte niet kon inschatten, leefde bij mij al vroeg het idee: ‘ik word psycholoog, om mensen die zich – net als mij – niet begrepen voelen, toch te begrijpen.’

Ik werd ouder en volwassener, mijn scherpe kantjes voegden zich naar de maatschappelijke normen en ik ontwikkelde een innige relatie met ‘de rationaliteit’. Alles moest en zou logisch en beredeneerd zijn, efficiëntie was het summum, geen plaats voor in de war sturende emoties en halfslachtig gedoe.

Gelukkig werd ik door de geboorte van mijn zoon met de neus op de ‘fictie’ gedrukt: de rede is een kostbaar goed, maar liefde is uiteindelijk alles waar het om draait.

En dat lukt best als je je bedenkt dat de wolken niet zo hoog zijn, en de grond niet immens laag. Mijn concrete, rationele benadering en mijn intuïtief en gevoelsmatig instinct proberen elkaar aan te vullen, en me op weg te helpen om te groeien naar de beste versie van mezelf.

Mieke Vanderhaeghe

Er zou te weinig van mij overblijven als ik alles moest teruggeven wat ik aan anderen te danken heb.

(Johann Wolfgang von Goethe)

Bij welke signalen kan je aankloppen?

Voor ontevreden mensen zijn er geen gemakkelijke stoelen.

(Benjamin Franklin)
 

Je stelt een verhoogde kwetsbaarheid vast voor onderstaande psychische en/of psychosomatische problematiek: depressie, burn-out, CVS, fybromyalgie, verslaving, sociale angst of stress-gerelateerde klachten

Je hebt het moeilijk om je grenzen te bewaken:
Je staat altijd klaar voor de ander, maar je weet niet hoe of je maakt geen tijd om voor jezelf te zorgen, of misschien laat je gemakkelijk over je heen lopen en heb je het gevoel dat er te weinig rekening met je wordt gehouden.

Laag zelfvertrouwen of lage eigenwaarde:
Je hebt de neiging jezelf systematisch of op cruciale momenten te laag in te schatten, waardoor onzekerheid, jaloezie of vermijdend gedrag de overhand krijgen.

(Problematisch) perfectionisme:
Je natuurlijke aandacht voor details vertaalt zich in een te enge focus waardoor je niet meer komt tot resultaat, of je doet er misschien veel te lang over. Bovendien leidt dit tot faalangst ‘omdat het toch nooit goed of genoeg zal zijn’.

Emotionele ‘warboel’:
Je ervaart te veel zaken als kwetsend, je bent vlug van slag door ogenschijnlijk minder belangrijke gebeurtenissen. Je stemming kan plots van heel blij naar heel somber overslaan en omgekeerd, of misschien merk je dat je het verdriet van anderen helemaal overneemt, of je voelt je net heel leeg van binnen.

Lage tolerantie:
Je hebt moeite met drukte, fel licht of luide muziek. Spanning en stress nemen vaak een te grote plaats in in je leven.

Elk signaal kan een uiting zijn van op een sensitievere manier in het leven staan (zie: wat is hoogsensitiviteit?).
Dit is echter zeker geen voorwaarde om bij mij een begeleiding te kunnen starten. Achter elk signaal zit er namelijk een verhaal, een patroon dat van naderbij kan bekeken worden om verandering te bekomen.

Kinderen, jongeren, volwassenen?

Ik ben voornamelijk onderlegd in het werken met (jong)volwassenen.

Indien de hulpvraag zich stelt bij een jongere richt ik me vooral tot de ouders, hoe zij kunnen ondersteunen en richting geven, uiteraard ga ik dan ook in gesprek met de jongere zelf.

Werkwijze

Wie over elke stap lang nadenkt, staat zijn hele leven lang op één been.

(Chinees spreekwoord)
 
 

Begeleiding

Door in gesprek te gaan krijgen we samen zicht op hoe jij jezelf en de wereld ervaart, waar je vandaan komt en waar je naar toe wilt, wat je stimuleert en wat je frustreert. Op basis daarvan kan ik je leren op een andere manier naar jezelf en je wereld te kijken. Dus niet je omgeving veranderen, wel hoe jij er mee om gaat. Dit kan zich verder vertalen naar een positiever gevoel van eigenwaarde, een evenwichtigere omgang met anderen, een aangenamere werkomgeving, enzomeer. Concrete tips en advies wisselen zich af met diepgaandere begeleiding rond jouw specifieke vragen.

Aan huis

Ik kom bij jou aan huis, op die manier kan het gesprek in een voor jou comfortabele omgeving plaats vinden.

Indien je toch liever je verhaal in een neutrale ruimte brengt, kunnen de afspraken ook doorgaan in mijn bureauruimte te Moerkerke (Damme).

Prijs

Een sessie van één uur kost 65 €, verplaatsing inbegrepen.

Lezingen en groepsessies

Ik wil mijn persoonlijk verhaal en mijn inzicht ook graag delen voor een ruimer publiek als gastspreker. In de groepsessies kun je rond verschillende thema’s gekoppeld aan hoogsensitiviteit aan de slag.

Voor meer info mag je me steeds vrijblijvend contacteren.

Mieke Vanderhaeghe

U kunt mij telefonisch contacteren op het nummer 0497 19 15 85
of een mailtje sturen naar mieke@psycholoog-aanhuis.be.

Aangesloten bij beroepsvereniging BFP
Erkenningsnummer 842115630

Tijd voor verandering

Ik ben in vele huizen, gezinnen en regio’s langs geweest, maar nu is het tijd voor een vaste stek:
ik start vanaf heden geen nieuwe ‘aan-huis’ begeleidingen meer op, wel zijn jullie van harte welkom in de groepspraktijk CPRT te Damme, klik hier voor de website.

Heel graag tot in Damme!