Hoogsensitiviteit

Je moet over voldoende fantasie beschikken om de werkelijkheid aan te kunnen.

(Johann Wolfgang von Goethe)

Wat is hoogsensitiviteit?

Hoogsensitiviteit is een eigenschap waarbij je centraal zenuwstelsel veel gevoeliger reageert op allerhande prikkels rondom je. Je neemt als het ware alles ongefilterd in je op, waarbij je ook nog eens alles dieper verwerkt.

Je hebt meer oog voor detail, je beleeft alles intenser, je voelt de ander en de omgeving heel goed aan en je verwerkt dit alles ook veel dieper. Dit vertaalt zich veelal in een perfectionistische ingesteldheid, voor de ander ‘overdreven emotionele reacties’, en een niet te weerhouden reflex om anderen te willen helpen, en nog veel meer.

Hoogsensitiviteit is geen probleem an sich, geen ziekte of stoornis.

Het is op zich een neutrale eigenschap, die afhankelijk van de context als positief of als negatief kan ervaren worden. Als je zelf hoogsensitief bent, is het hoe dan ook jouw eigenschap, en kan je ze maar beter zo veel mogelijk kennen en koesteren.

Maar daar kan het schoentje knellen: het niet herkennen of naar waarde schatten van je kwaliteit kan leiden tot een verkeerde inzet er van, en die verkeerde inzet kan op zijn beurt een aantal mechanismen in gang zetten die wel leiden tot ongenoegen, problemen en uitputting. In plaats van onze kwaliteiten in te zetten om onszelf goed te verzorgen, gebruiken we ze vaak ten koste van onszelf en lijken ze zich zelfs soms tegen ons te keren.

Zelftest

Deze test bestaat uit 23 vragen waar je met ja of neen kan antwoorden.

De test kreeg al behoorlijk wat kritiek, wegens te negatief geformuleerd en te overlappend met andere problematieken. Niettemin kan het voor sommigen toch een zinvolle indicatie zijn.

Voordelen van een hoogsensitieve psycholoog?

Als je zelf hoogsensitief bent, kan het een verademing zijn om in gesprek hiervoor erkenning, herkenning en waardering te krijgen van iemand die weet en voelt waar het om gaat.
Vanuit mijn eigen hoogsensitief referentiekader beschouw ik als het ware je hoogsensitieve kwaliteiten als de norm, als het normale.
Met als gevolg dat de verwachtingen en doelstellingen beter afgestemd zijn op jouw unieke functioneren, en niet op het gemiddeld maatschappelijk functioneren.
Misschien ben je niet hoogsensitief, maar heb je toch baat bij iemand die op andere details let, die jou helpt stil te staan bij je gevoelswereld en je relatie tot jezelf en anderen.

Tijd voor verandering

Ik ben in vele huizen, gezinnen en regio’s langs geweest, maar nu is het tijd voor een vaste stek:
ik start vanaf heden geen nieuwe ‘aan-huis’ begeleidingen meer op, wel zijn jullie van harte welkom in de groepspraktijk CPRT te Damme, klik hier voor de website.

Heel graag tot in Damme!