Zou ik…?

Als ik mezelf zou tegen komen, mezelf zou bezig zien, mezelf zou zien proberen en zien slagen, mezelf zien proberen en zien mislukken…

Zou ik dan me vlug achter een hoek verstoppen en haar gadeslaan? Zou ik bij elke beweging die ze maakt denken ‘ai, toch niet zo…!’ Zou ik haar belachelijk vinden? Naïef? Zou ik haar te veel aanwezig vinden? Of dan net weer te veel op de achtergrond?

Zou ik bij de pijn die ze voelt denken ‘ja, dat komt er van…’. Zou ik bij het geluk dat ze voelt denken ‘en hoe lang gaat het deze keer duren…?’

Zou ik haar willen wijzen op elke fout die ze maakt? Zou ik haar duidelijk maken hoe teleurgesteld ik wel ben? Zou ik zeggen dat ze haar tijd aan het verprutsen is? Dat ze te veel verwacht, maar niet de juiste eigenschappen heeft?

Zou ik me niet in kunnen houden en van achter de hoek vandaan komen om haar een mep te geven, zodat ze stil valt, stopt met zijn, dan kan ze ook niks verkeerd meer doen?

 

Of zou ik van meet af aan naar haar toe stappen, mijn armen en glimlach wijd open? Elke stap die ze zet toejuichen? Zou ik haar mooi en oprecht vinden? Integer?

Zou ik haar tranen willen vangen en koesteren, haar pijn helpen dragen? Zou ik haar geluk mee willen uitschreeuwen?

Zou ik haar aanmoedigen, bevestigen, erkennen? Zou ik zacht en mild haar zichzelf laten zijn? Benadrukken hoe dapper ze wel is?  Zou ik haar al mijn vertrouwen geven, zomaar, zonder voorwaarden?

Zou ik haar in mijn armen sluiten? Naast, in, op, onder haar staan zodat ze zich nooit alleen voelt en de wereld blijft aandurven?

Als ik haar bezig zou zien, zou ze me in elk geval raken. Me beroeren. Ik kan niet niet naar haar kijken.

Ik zou haar willen benaderen, voor haar willen zorgen. Door zacht én duidelijk te zijn. Door haar in beweging te brengen én ze stil te laten staan. Door haar te stimuleren én haar te begrenzen.

Meestal zie ik niet mezelf, maar ben ik gewoon mezelf. En ben ik of het één of het ander. Of zou ik ook beide tegelijk kunnen zijn…?

Ik zou het kunnen proberen, het mezelf toewensen. Of ik zou het mezelf kunnen verwijten wanneer het niet lukt…